Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup wraz z dostawą zamiatarki do ciągnika rolniczego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie. RDW.K/3221/18/EA/22/2024 2024-02-21 11:58 2024-02-29 12:00
2. Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowych RDW Nidzica w roku 2024 ZDW/13/RDW.N/3221/DM/12/2024 2024-02-21 08:36 2024-02-28 09:00
3. Rozbudowa bazy ODW w Iławie - opracowanie projektu. ZDW/15/RDW.N/3221/EA/44/2024 2024-02-16 11:50 2024-02-26 12:00
4. Remont dachu garaży w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy RDW.N 2024-02-19 10:50 2024-02-26 09:00
5. Remont dachu budynku administracyjno-socjalnego w Obwodzie Dróg Wojewódzkich w Działdowie RDW.N 2024-02-19 10:52 2024-02-26 09:00
6. Wykonanie projektu-dostosowanie budynku administracyjno-biurowego w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 dla osób niepełnosprawnych RDW.O/3221/2/EA/29/2024 2024-02-13 09:09 2024-02-20 10:00
7. Obsługa laboratoryjna na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ZDW/3221/45/ITN/2/2024 2024-02-02 07:40 2024-02-16 12:00
8. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 oraz bazy Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3. RDW.K/3221/19/EA/23/2024/II 2024-02-08 12:05 2024-02-16 12:00
9. Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w ilości 52,00 Mg RDW.K/3221/31/DM/36/2024 2024-02-07 13:28 2024-02-15 10:00
10. Demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego ustawionych w ciągach dróg wojewódzkich nr 542 i 544 na terenie działania Obwodu Drogowego w Działdowie. ZDW/16/RDW.N/3221/DM/8/2024 2024-02-07 11:13 2024-02-14 09:00
11. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 oraz bazy Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3 RDW.K/3221/19/EA/23/2024 2024-01-30 12:14 2024-02-07 10:00
12. Dostawa (jednorazowa) masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy, Działdowie i Iławie. ZDW/17/RDW.N/3221/DM/15/2024 2024-02-01 07:37 2024-02-05 09:00
13. Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu firmy HUSQVARNA będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 RDW.K/3221/16/DA/21/2024 2024-01-19 09:45 2024-01-29 10:00
14. Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na cztery części RDW.K/3221/12/DM/17/2024 2024-01-17 11:20 2024-01-25 10:00
15. Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo ZDW/3221/42/TI/7/2024 2024-01-16 08:19 2024-01-24 12:00
16. Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica" RDW.N/243/3221/DM/288/2023 2023-12-28 08:44 2024-01-05 09:00
17. Sukcesywne przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie używanych przez Obwód Dróg Wojewódzkich w Iławie, ul. Komunalna 9, 14-200 Iława RDW.N/234/3221/DM/278/2023 2023-12-14 13:53 2023-12-20 09:00
18. Usługa ubezpieczenia mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku , szyb i elementów szklanych od stłuczenia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. ZDW/3221/412/234/EA/2023 2023-11-17 14:05 2023-12-08 11:00
19. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku DP 1203N – Olsztyn w zakresie budowy drogi dla rowerów ZDW/3221/469/IP/46/2023 2023-11-07 08:02 2023-11-24 12:00
20. Zakup rębaka do gałęzi dla RDW w Nidzicy RDW.N/206/EA/3221/265/2023 2023-10-31 10:56 2023-11-07 09:00
21. Zakup rębaka do gałęzi dla RDW w Nidzicy RDW.N/206/EA/3221/265/2023 2023-10-31 10:43 2023-10-31 10:51
22. Zakup przyczepy rolniczej dla Obwodu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy RDW.N/178/EA/3221/223/2023 2023-09-29 10:20 2023-10-06 09:00
23. Analiza porealizacyjna z zakresu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie- Bartoszyce.” ZDW-IŚ-2304/NP5/2/3/2023 2023-09-22 10:56 2023-09-27 12:00
24. Analiza porealizacyjna z zakresu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo- Wielbark.” ZDW-Iś-2304/NPR8/2/1/2023 2023-09-22 11:44 2023-09-27 12:00
25. Analiza porealizacyjna z zakresu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno- Górowo Iławeckie.” ZDW-IŚ-2304/NP5/1/3/2023 2023-09-22 10:49 2023-09-27 12:00
26. Dostawa (jednorazowa) masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy, Działdowie oraz Iławie,. RDW.N/174/DM/3221/214/2023 2023-09-20 13:38 2023-09-27 09:00
27. „Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”. ZDW/3221/368/5/ND/2023 2023-09-11 11:52 2023-09-12 15:01
28. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo ZDW/3221/342/35/TI/2023 2023-08-29 13:14 2023-09-08 11:00
29. Montaż, wymiana i remont barier ochronnych, poręczy, wygrodzeń na terenie działania RDW Nidzica. RDW.N/135/3221/DM/166/2023 2023-08-28 10:58 2023-09-04 09:00
30. „Opracowanie danych ewidencyjnych na drogach przejętych od innych zarządców”. ZDW/3221/389/ND/4/2023 2023-08-28 09:54 2023-08-31 11:00
Legenda
- Current
- Archive